NORDLIGT

 

Expedition Fyrisån

2017-12-28

 

Den 13 till 15e oktober paddlade vår Äventyrsgrupp Fyrisån från Vattholma till centrala Uppsala. Äventyret genomfördes tillsammans med Ensta sport och äventyraren Marcus Aspsjö. Detta är filmen från äventyret!